Velkommen til Nordseter

Velkommen til Nordseter

28.10.23 22:42
av Bjørn Vidar Granum

Velkommen til Nordseter - Nordseter Vel gjør din fjellopplevelse rikere! Som medlem i Nordseter Vel bidrar du til at: organiseringen av løypenettet ivaretas på en god måte, turstier blir vedlikeholdt og kloppet (lagt planker for enklere passasje) og hytteeiernes ønsker og behov blir en stemme i kommunens utviklingsplaner for Nordseter. Les mer om hva vi bidrar med for hytteeierne på Nordseter.

Les mer
En seig jubilant

En seig jubilant

Rydde snø, felle trær, hogge ved, drive vedlikehold ... Birger Brandsæter skyr fortsatt ikke oppgaver når han er på hytta. Torsdag 25. april er den spreke Nordseter-veteranen 100 år.

Les mer
Årsmøte 29. mars - dette gjorde vi i 2023

Årsmøte 29. mars - dette gjorde vi i 2023

Nordseter Vel har 518 medlemmer når regnskapet for 2023 gjøres opp. Det er en liten økning fra året før. Det ble også i 2023 anledning til å arrangere skitur fra Svarthaugen til Nordseter i flotte forhold. Påskeskirenn med rekord-deltakelse og fysisk årsmøte i Fjellkirka. Vi har fortsatt kartleggingen og utbedring av enkelte stier slik at disse er enklere å ferdes på. Vi har også vært representert i nettverket for regional fjellgrense Lillehammer, Ringsaker og Øyer samt i Lillehammerfjellet Tur og løypelag som har ansvaret for løypenettet i Lillehammerfjellet. Den nye områdeplanen er ikke vedtatt og vi venter at resultatet av denne vil foreligge i 2024.

Les mer
Nordseter som destinasjon og setergrend

Nordseter som destinasjon og setergrend

30.10.23 08:59
av Bjørn Delbæk

Nordseter er en populær destinasjon både sommer og vinter og er et hytteområde og en setergrend som ligger ca. 850 moh. tilhørende Lillehammer kommune. Kommunens fjellområde grenser til Øyer og Ringsaker, og i praksis en avgrensning mot hytteområdene i Hafjell, Hornsjø og Sjusjøen. Nordseter er opprinnelig en setergrend og seterdriften strekker seg helt tilbake1600 tallet og hvor det 1668 allerede var 21 Lillehammer gårder som hadde seter på Nordseter. På 1900 tallet begynte seterdriften å reduseres og folk begynte å få sansen på restitusjon og friluftsliv i fjellområdene. Det startet med utleie av seterhus til turistene og etter hvert ble det bygget hoteller og senere hyttebygging.

Les mer
Nordseter Vels innspill til Områdeplanen

Nordseter Vels innspill til Områdeplanen

22.02.23 05:35
av Harald Stenerud

Ny områdeplan for Nordseter er under arbeid og Nordseter Vel har gitt innspill til høringsforslaget. Formålet med planen er å sikre en enhetlig forvaltning og utvikling av Nordseter. Denne skal bygge på de verdier og kvaliteter som området har i dag. Områdereguleringen skal vurdere muligheter for videre utbygging av fritidsbebyggelse og øvrige fasiliteter tilknyttet destinasjonen Nordseter. Les mer og status.

Les mer