Nordseter som destinasjon og setergrend

Nordseter som destinasjon og setergrend

Publisert av Bjørn Delbæk den 30.10.23.

Nordseter som destinasjon og setergrend

Nordseter er en populær destinasjon både sommer og vinter og er et hytteområde og en setergrend som ligger ca. 850 moh. tilhørende Lillehammer kommune. Kommunens fjellområde grenser til Øyer og Ringsaker, og i praksis en avgrensning mot hytteområdene i Hafjell, Hornsjø og Sjusjøen.

Nordseter er opprinnelig en setergrend  og seterdriften strekker seg helt tilbake 1600 tallet og hvor det 1668 allerede var 21 Lillehammer gårder som hadde seter på Nordseter. På 1900 tallet begynte seterdriften å reduseres og folk begynte å få sansen på restitusjon og friluftsliv i fjellområda. Det startet med utleie av Seterhus til turistene og etter hvert ble det bygget hoteller og senere hyttebygging.

Vegforbindelse var til å begynne med kjerreveg og først i 1924 kom det sommerbilveg. I 1935 ble det brøytet bilveg om vinteren.

Nordseters historie er interessant  både for oss som har hytte på Nordseter og for andre som benytter seg av det flotte fjellområdet, men i denne sammenheng skal vi kun gi et lite drypp av historien , da det pågår et arbeid i regi av Nordseter Vel med en historiebok. Historieboka eller publikasjonen vil ta for seg seterliv, de første skituristene, hotellene, den tyske okkupasjonen under 2. verdenskrig, fjellkirken, sportsbegivenheter mm.

Det er i dag godt over 1000 hytter på Nordseter og det er mange flotte muligheter både sommer og vinter for de som liker seg i fin natur. Nordseter Vel ønsker å bevare Nordseters seterpreg og ønsker en moderat utbygging og ingen hyttebygging mot fjell grensen, dvs. ikke ovenfor bommen eller ovenfor Knausvegen, men samtidig må Nordseter som destinasjon utvikles  i forhold til den samfunnsmessige utvikling med infrastruktur (gangveg etc.)  og noe næringsvirksomhet.

Lillehammer kommune har i 2023 en prosess med å vedta en områdeplan for Nordseter som forhåpentligvis vil ivareta både behovet for fornyelse og utvikling av næringsinteressene som for eksempel butikk, kafe etc. samt bevaring av natur og seterpreg.

Det er mange turstier fra Nordseter som er merket og kloppet. Populære mål er Nevefjell (1089 moh.) og Lunkefjell (1012 moh.), men nevnes kan også Kriksfjellet, Hitfjellet og Hafjell-toppen, som er en kort kjøretur unna.

Om vinteren er det et stort utvalg av oppkjørte skiløyper både i retning Sjusjøen og mot Hafjell og Pellestova, for å nevne noen.

 Det finnes i dag flere muligheter for leie av både hytter og leiligheter bl.a.  gjennom Nordseter Fjellpark som også har en liten butikk og kafe som har åpent i ferier https://www.nordseter.no          

Lillehammer Fjellstue og Hytteutleie, https://www.lillehammerfjellstue.no  har også hytter og rom for overnatting og servering.

Kaussetra øverst på Nordseter er åpent i ferier og byr på en autentisk seter fra 1800 tallet, servering, seterdager, ekte seteropplevelse og kulturaktiviter.

Det er flere parkeringsmuligheter for dagsturister og to parkeringsplasser like før bommen mot Reina vegen, men på store utfartsdager som påske og vinterferien kan det bli både kø og dårlig med plass. Vi anbefaler derfor bussen som går flere ganger om dagen fra Lillehammer skyss-stasjon og til Nordseter.

Nordseter vel er en interesseorganisasjon for hytte- og leilighetseiere på Nordseter. I samarbeid med andre aktører jobber vi for å ivareta og videreutvikle skiløyper, stier, og bruer, samt etablere sosiale møteplasser slik at flest mulig kan ha glede av dette flotte fjellområdet. I tillegg ønsker vi å være en kraftig stemme i utviklingen av Nordseter området.

Nordseter Vel gjør din fjellopplevelse rikere.