Nordseter vel er en paraplyorganisasjon som skal ivareta interessene til hytte- og leilighetseiere på Nordseter og tilliggende områder.

I samarbeid med andre aktører jobber vi for å ivareta og videreutvikle skiløyper, stier, og bruer, samt etablere sosiale møteplasser slik at flest mulig kan ha glede av dette flotte fjellområdet. I tillegg ønsker vi å være en kraftig stemme i utviklingen av området.

 

Gjennom samarbeid med Lillehammer kommune, næringslivet på Nordseter, grunneiere og andre, jobber vi for aktiv deltakelse i planlegging og utvikling av området. Nordseter Vel ønsker at utviklingen skjer på en slik måte at man sikrer dagens kvaliteter og særpreg, samtidig som det legges til rette for en styrt og bevisst utvikling.


Det viktigste for mange på Nordseter er gode skiløyper, og det er prioritert arbeid for oss. Men vi ønsker å ivareta området året rundt og samarbeider blant annet med DNT Lillehammer om tilrettelegging av området, som for eksempel vedlikehold av stier og klopping.

Gjennom sosiale aktiviteter og foredrag ønsker vi at våre medlemmer skal bli mer kjent, både med hverandre og med området, også dets spennende historie. Dette gir stedet identitet og styrker tilhørigheten til Nordseter.

 

Kontingenten i Nordseter Vel er for tiden 200 kr. per år. Vi har i dag drøyt 500 betalende medlemmer.