Da Nordseter var beleiret av  tyskerne

Da Nordseter var beleiret av tyskerne

Under andre verdenskrig etablerte tyskerne en enorm treningsleir på Nordseter, på folkemunne omtalt som «Helvetes forgård». De 5000 tyske soldatene som lå i trening her, skulle nemlig sendes til Østfronten. Pelle Haslev var motstandsmannen som spionerte inne i leiren.

Les mer
Det hemmelige «hotellet» i Gropmarka

Det hemmelige «hotellet» i Gropmarka

Hotell Aasen er navnet på den beskjedne skogskoia som tjente som hovedkvarteret til Milorg avd. Lillehammer. Her ble det også gjennomført flyslipp av våpen og utstyr - bare få kilometer fra de tyske styrkene på Nordseter.

Les mer
Nordseter Vels innspill til Områdeplanen

Nordseter Vels innspill til Områdeplanen

Høringsforslaget ble behandlet i Planutvalget i Lillehammer kommune 20. april. Det nye forslaget for områdeplan for Nordseter ligger ute til høring med frist for innspill 12. juli (utsatt fra 21. juni). Vi har sendt inn våre innspill til kommunen den 28.6.2023. Denne er vedlagt denne artikkel.

Les mer
Familien på Spellopp

Familien på Spellopp

Hytta er på kun beskjedne 35 m2, men i «Spellopps» vegger bor det historier nok til et helt palass. Om en familie som dyrker musikk, fiske, påskeskirenn - og Nordseter.

Les mer