• Inviterer til påskeskirenn, som regel på Langfredag.
  • Arrangerer dugnader for å tilrettelegge og vedlikeholde stier.
  • Holder sosiale arrangement, som vandringer og foredrag.
  • Har dialog med Lillehammer kommune om planer og utbyggingsforslag.
  • Samarbeider med DNT.
  • Samarbeider med Lillehammerfjellets Tur- og Løypelag