Velkommen til Nordseter

Velkommen til Nordseter

28.10.23 22:42 av Bjørn Vidar Granum

Velkommen til Nordseter - Nordseter Vel gjør din fjellopplevelse rikere! Som medlem i Nordseter Vel bidrar du til at: organiseringen av løypenettet ivaretas på en god måte, turstier blir vedlikeholdt og kloppet (lagt planker for enklere passasje) og hytteeiernes ønsker og behov blir en stemme i kommunens utviklingsplaner for Nordseter. Les mer om hva vi bidrar med for hytteeierne på Nordseter.

Les mer
Nordseter som destinasjon og setergrend

Nordseter som destinasjon og setergrend

30.10.23 08:59 av Bjørn Delbæk

Nordseter er en populær destinasjon både sommer og vinter og er et hytteområde og en setergrend som ligger ca. 850 moh. tilhørende Lillehammer kommune. Kommunens fjellområde grenser til Øyer og Ringsaker, og i praksis en avgrensning mot hytteområdene i Hafjell, Hornsjø og Sjusjøen. Nordseter er opprinnelig en setergrend og seterdriften strekker seg helt tilbake1600 tallet og hvor det 1668 allerede var 21 Lillehammer gårder som hadde seter på Nordseter. På 1900 tallet begynte seterdriften å reduseres og folk begynte å få sansen på restitusjon og friluftsliv i fjellområdene. Det startet med utleie av seterhus til turistene og etter hvert ble det bygget hoteller og senere hyttebygging.

Les mer
Nordseter Vels innspill til Områdeplanen

Nordseter Vels innspill til Områdeplanen

22.02.23 05:35 av Harald Stenerud

Ny områdeplan for Nordseter er under arbeid og Nordseter Vel har gitt innspill til høringsforslaget. Formålet med planen er å sikre en enhetlig forvaltning og utvikling av Nordseter. Denne skal bygge på de verdier og kvaliteter som området har i dag. Områdereguleringen skal vurdere muligheter for videre utbygging av fritidsbebyggelse og øvrige fasiliteter tilknyttet destinasjonen Nordseter. Les mer og status.

Les mer